Wywiad gospodarczy

Wykorzystując posiadane narzędzia oraz  posiłkując się współpracą z detektywem   ustalamy  majątek dłużnika, w trym posiadane  nieruchomości, ruchomości oraz  wierzytelności .  Wiedza ta  pomaga w postępowaniu windykacyjnym, ponieważ skutkuje  szybkim   odzyskaniem  należności Naszych Klientów.