Możesz nam zaufać

Dostarczamy wysokiej jakości, nowoczesne usługi windykacyjne, doradztwa prawnego i gospodarczego, które pozwalają na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej na rynku oraz zapewniają skuteczną reprezentację interesów naszych Klientów.

Windykacja Gdynia , Sopot , Gdańsk L-inkaso
Windykacja Gdynia , Sopot , Gdańsk L-inkaso

Profesjonalna firma windykacyjna w Trójmieście

Windykacja Trójmiasto L-inkaso Sp. z o.o. jest profesjonalną, nowoczesną, racjonalną i otwartą na współpracę organizacją oferującą swoim Klientom najwyższej jakości usługi doradztwa prawnego i gospodarczego, z jednoczesnym tworzeniem przyjaznego środowiska pracy. Doświadczenie zdobywamy już od 2009 roku. Jesteśmy stale rozwijającą się, innowacyjną i doskonalącą swoje kompetencje, firmą windykacyjną świadczącą swoje usługi na terenie Trójmiasta.

Windykacja należności, długów

Jeżeli chcesz odzyskać dług i skutecznie ściągnąć należność od swojego dłużnika, to dobrze trafiłeś! Nasza firma windykacyjna z Trójmiasta L-inkaso pomoże rozwiązać Twój problem.

Pieczęć prewencyjna

Pieczęć prewencyjna to bardzo wyraźny sygnał że nie tolerują Państwo opóźnień i są Państwo przygotowani do działania w przypadku braku płatności lub opóźnień.

Windykacja Gdynia , Sopot , Gdańsk L-inkaso
Windykacja Gdynia , Sopot , Gdańsk L-inkaso

Windykacja polubowna

Każdy dłużnik musi brać pod uwagę że prędzej czy później zostanie wobec niego wszczęte postępowanie windykacyjne. Rozróżniamy różne typy windykacji ale najbardziej pożądaną dla wierzyciela oraz dłużnika jest właśnie windykacja polubowna.

Rejestr dłużników

Wpisanie dłużnika do Rejestru BIG powoduje, że informacja o jego zadłużeniu staje się widoczna dla firm i instytucji współpracujących z danym BIG-iem. Pobierają one raporty w celu oszacowania ryzyka finansowego, związanego ze współpracą z nowym lub

Ustalenie majątku

Nasza firma windykacyjna z Trójmiasta L-inkaso posiłkuje się współpracując z kancelariami prawnymi czy detektywem ustalając majątek dłużnika.

Monitoring płatności

Wiedząc jak uciążliwym tematem są długi oraz dłużnicy chcielibyśmy zaproponować Państwu naszą usługę o nazwie MONITORING PŁATNOŚCI.

Windykacja Gdynia , Sopot , Gdańsk L-inkaso
PZZW

Zasady współpracy

Zasady współpracy są każdorazowo ustalane z Klientem przed rozpoczęciem świadczenia usług przez Kancelarię w oparciu o jeden z poniższych systemów:

wynagrodzenie ustalane jako prowizja od zakończonej, wygranej sprawy, np. prowizja w wysokości 5-15% wartości odzyskanej w drodze windykacji należności.

wynagrodzenie według stawek godzinowych z uwzględnieniem rzeczywistego nakładu czasu pracy Biura.

jednorazowe wynagrodzenie ryczałtowe za konkretną sprawę, z uwzględnieniem przewidywanego nakładu czasu pracy oraz stopnia złożoności sprawy.

comiesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w przypadku stałej obsługi, z uwzględnieniem ustalonego zakresu świadczonych usług.

Szybka i skuteczna windykacja - Trójmiasto

Wiele polskich przedsiębiorstw - zarówno tych mniejszych, jak i większych - zmaga się z tzw. zatorem płatniczym, czyli skumulowaniem nieuregulowanych należności klientów do tego stopnia, że stanowią one poważne zagrożenie dla przyszłości przedsiębiorstwa. Aby skutecznie zapobiec powstawaniu zatoru płatniczego, najlepiej jak najszybciej zdecydować się na windykację należności. Jeśli masz problem z kontrahentem, który stale zwleka ze spłatą swoich zobowiązań finansowych, bądź uchyla się od ich spełnienia, nasza firma windykacyjna mieszcząca się w Trójmieście z chęcią udzieli Ci pomocy. Dochodzimy należności w imieniu klientów prowadzących duże przedsiębiorstwa oraz średnie i małe firmy. Wybierając L-Inksao, możesz być pewien, że proces odzyskiwania długów zostanie przeprowadzony szybko, sprawnie i zgodnie z prawem. Mamy wieloletnie doświadczenie - przeprowadziliśmy wiele spraw dotyczących windykacji należności w Trójmieście i możemy pochwalić się wysoką skutecznością. Usługi świadczymy w oparciu o polskie przepisy prawa, z dbałością o dobre imię naszych klientów i godność dłużników. Przed zleceniem sprawy naszej w firmie windykacyjnej zlokalizowanej w Trójmieście, możesz liczyć na bezpośredni kontakt z profesjonalnym radcą prawnym. Podczas rozmowy przekażemy Ci szczegóły dotyczące oferty i wyjaśnimy wszelkie kwestie związane z dochodzoną wierzytelnością. Zapewniamy, że realizacją Twojej sprawy będzie zajmował się doświadczony i wykwalifikowany specjalista.

Windykacja Gdynia , Sopot , Gdańsk L-inkaso
kalkulator

Windykacja polubowna - Trójmiasto

Windykacja polubowna (Trójmiasto) nazywana jest również “miękką” ze względu na to, iż w jej ramach podejmowane są przedsądowe działania w celu uzyskania należnych środków. Ma głównie na celu nawiązanie dialogu z dłużnikiem oraz zakomunikowanie mu, że klient wymaga natychmiastowego uiszczenia opłaty. Jako pierwszy etap egzekwowania długu oznacza okazanie dobrej woli oraz chęć pokojowego rozwiązania zaistniałej sytuacji bez angażowania sądu.

Aby działania podejmowane w ramach windykacji polubownej w Trójmieście przyniosły oczekiwany efekt w postaci odzyskania pieniędzy, zdecydowanie warto postawić na naszą firmę. W ramach świadczonych przez nas usług najpierw nawiązujemy kontakt z dłużnikiem, przypominając mu o uregulowaniu płatności. Wysyłamy w tym celu monity, które obejmują stanowczą prośbę o uiszczenie opłaty. Jeśli to nie przyniesie skutków, wtedy dostarczamy dłużnikowi przedsądowe wezwanie do zapłaty.

Windykacja na koszt dłużnika - Trójmiasto

Wiele osób dochodzących swoich praw zdaje sobie sprawę z tego, że działania mające na celu odzyskanie od kogoś pieniędzy wiążą się z koniecznością przeznaczenia na nie określonych środków. Istnieją jednak przepisy, które umożliwiają odzyskanie części z tak poniesionych kosztów.

 

Przedsiębiorcy mają bowiem możliwość skorzystania z uprawnień, jakie nadaje im ustawa z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Na mocy jej przepisów, wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, przysługuje od dłużnika, bez wezwania, rekompensata za koszty odzyskiwania należności w wysokości równowartości 40, 70 bądź nawet 100 EUR – w zależności od wysokości dochodzonego roszczenia głównego.