Windykacja Gdynia , Sopot , Gdańsk L-inkaso

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Windykacja długów, dochodzenie należności trudnych, ustalanie majątku, wywiad gospodarczy, doradztwo w zakresie zarządzania należnościami trudnymi, proces cywilny, nadzór nad egzekucją komorniczą to wszystko masz w jednym miejscu. Wysoka skuteczność windykacji należności wynika z indywidualnego podejścia do każdej spraw.

Przejęcie i prowadzenie windykacji wierzytelności realizujemy już na podstawie umowy zlecenia, która wyręcza Państwa z bezpośredniego angażowania się w cały proces windykacji. Jedynym elementem weryfikującym możliwość przejęcia przez naszą firmę sprawy jest bezsporność i wymagalność danej wierzytelności.

Nie pobieramy opłat za przyjęcie i prowadzenie sprawy, prowizja należna nam jest tylko za skuteczne odzyskanie należności, również ją egzekwujemy od dłużnika łącznie z kosztami procesu i odsetkami ustawowymi. Po przyjęciu sprawy dłużnik jest weryfikowany, sprawdzamy jego stan majątkowy, wpisujemy w rejestr dłużników i bankowy, upubliczniamy, wystawiamy na sprzedaż. Dochodzimy należności nawet gdy istnieje sama umowa ustna lub faktura, należność jest przedawniona i nie jest znane miejsce pobytu dłużnika!

Dochodzimy należności w przypadku gdy dłużnik wyzbył się majątku np. przepisał na osobę trzecią lub celowo zbył, gdyż posiadamy szersze możliwości niż komornik – możemy zlokalizować majątek dowolnej osoby w ciągu 24h i osób które nabyły do 5 lat wstecz. Nie są Państwo angażowani w proces przedsądowy i sądowy, nie stawiają się Państwo w sądzie, reprezentuje Państwa pełnomocnik. Na etapie egzekucyjnym nasz komornik sprawnie przeprowadza egzekucję oraz wyjawienie majątku nawet dla spraw gdzie orzeczono bezskuteczność.

PIECZĘĆ PREWENCYJNA

Pieczęć prewencyjna to bardzo wyraźny sygnał że nie tolerują Państwo opóźnień i są Państwo przygotowani do działania w przypadku braku płatności lub opóźnień.

Plusy pieczęci prewencyjnej:

 • Zmniejszona ilość niezapłaconych faktur.
 • Przyspieszenie płatności.
 • Sprawdzona metoda na dyscyplinowanie dłużników w obrębie Polski jak i za granicą.
 • Wyraźny sygnał o możliwości wszczęcia postępowania windykacji polubownej lub windykacji sądowej.

WINDYKACJA POLUBOWNA

Każdy dłużnik musi brać pod uwagę że prędzej czy później zostanie wobec niego wszczęte postępowanie windykacyjne. Rozróżniamy różne typy windykacji ale najbardziej pożądaną dla wierzyciela oraz dłużnika jest właśnie windykacja polubowna. A Najlepiej gdy uda się porozumieć Dłużnikowi i wierzycielowi już na etapie tzw. Windykacji miękkiej.

Podczas początkowego etapu windykacji polubownej staramy się być wyrozumiali dla dłużnika wiedząc że jest jeszcze duża szansa by wszystko załatwić polubownie, wysyłamy wezwanie do zapłaty, wprowadzamy wpis do krajowego rejestru długów, dzwonimy lub umawiamy się na spotkanie z dłużnikiem i próbujemy wynegocjować jak najlepsze warunki spłaty dla wierzyciela.

Są również ciężkie przypadki dłużników wtedy najczęściej stosujemy tzw. Windykację twardą wykorzystujemy wtedy dużo bardziej poważne sankcje prawne czy np. postępowanie sądowe, postępowanie egzekucyjne czy nawet postępowanie karne. Zapraszam do kontaktu jeśli są w Państwie w tej nie łatwej sytuacji gdy osoba lub firma są Państwa dłużnikami, zrobimy wszystko by Państwu pomóc.

Windykacja Gdynia , Sopot , Gdańsk L-inkaso

USTALENIE MAJĄTKU

Nasza firma L-inkaso posiłkuje się współpracując z kancelariami prawnymi czy detektywem ustalając majątek dłużnika. W bardzo skuteczny może to pomóc w postępowaniu windykacyjnym jak i określić strategię windykacji. Jesteśmy w stanie określić czy dłużnik posiada a jeśli tak to jakie:

 • Nieruchomości
 • Ruchomości
 • Wierzytelności
 • Konta bankowe
 • Kontrahenci
 • Plusy Ustalenia majątku

REJESTR DŁUŻNIKÓW

Wpisanie dłużnika do Rejestru BIG powoduje, że informacja o jego zadłużeniu staje się widoczna dla firm i instytucji współpracujących z danym BIG-iem. Pobierają one raporty w celu oszacowania ryzyka finansowego, związanego ze współpracą z nowym lub obecnym kontrahentem. Dla przykładu informacje zawarte w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor, w łatwy sposób mogą pobrać wszystkie banki za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej. Taki stan rzeczy powoduje poważne konsekwencje dla dłużnika, który znajdzie się na czarnej liście. Może on nie otrzymać np. pożyczki lub kredytu, a także może mieć problemy podczas dokonywania zakupów na raty, zakupu telefonu komórkowego, telewizji kablowej, Internetu, czy w trakcie ubiegania się o leasing. Jedynym sposobem usunięcia dłużnika z czarnej listy dłużników jest całkowita spłata należności. Jeśli to nie nastąpi, dług będzie widoczny nawet przez 10 lat

Windykacja Gdynia , Sopot , Gdańsk L-inkaso

MONITORING PŁATNOŚCI

Monitoring Płatności Gdynia, Gdańsk, Sopot (Trójmiasto) Wiedząc jak uciążliwym tematem są długi oraz dłużnicy chcielibyśmy zaproponować Państwu naszą usługę o nazwie MONITORING PŁATNOŚCI.

CZTERY POWODY, ABY ZAMÓWIĆ MONITORING PŁATNOŚCI W L-INKASO:

Odciążymy dział księgowości i dział handlowy naszego klienta – za kontakt z jego kontrahentem od chwili wystawienia faktury aż do jej zapłaty odpowiada L-INKASO

w przypadku braku zapłaty w okresie monitoringu płatności, faktura przechodzi automatycznie i bez zwłoki do windykacji odbiorcy naszych klientów mają świadomość, że ich płatności są monitorowane przez profesjonalną firmę zarządzającą ryzykiem. Wczesna i systematyczna kontrola ogranicza wartość należności zagrożonych. Istotą usługi monitoringu płatności jest wczesne rozpoczęcie działań, czyli nadzorowanie należności już od momentu wystawienia faktury. Jesteśmy wyspecjalizowani w monitorowaniu płatności. L-INKASO oferuje monitoring kompleksowy, połączony z windykacją należności lub też samą usługę monitoringu.

Zajmujemy się również:

 • Skupem długów
 • Windykacją polubowną i sądową
 • Wystawianiem pieczęci prewencyjnej
 • Wpisem do rejestru dłużników