Windykacja należności

Windykacja należności, ustalenie majątku dłużników, wywiad gospodarczy, nadzór na postępowaniem sądowym, egzekucyjnym, administracyjnym, doradztwo w zakresie zarządzania należnościami, to wszystko masz w jednym miejscu. Nasza wysoka skuteczność wynika z indywidualnego podejścia do każdej sprawy.

Mediacje gospodarcze

Celem mediacji gospodarczej jest szybkie rozwiązanie sporu przy jak najniższych kosztach i zachowaniu maksimum dyskrecji. Szybkość obrotu pieniądza, sprawne eliminowanie problemów biznesowych, a także niskie koszty windykacji należności to główne parametry wpływające na podejmowanie przez przedsiębiorców decyzji o skorzystaniu z usług mediatora.

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencką może ogłosić tylko i wyłącznie osoba fizyczna, która jest konsumentem. Aby postępowanie mogło się rozpocząć, należy złożyć wniosek upadłościowy w sądzie (właściwym dla miejsca zamieszkania konsumenta).

Doradztwo prawne

Gdy polubowne, pozasądowe próby rozwiązywania sporów nie przynoszą rezultatów, koniecznym może stać się podjęcie działań na drodze postępowań sądowych i administracyjnych

Wywiad gospodarczy

Wykorzystując posiadane narzędzia oraz posiłkując się współpracą z detektywem ustalamy majątek dłużnika, w trym posiadane nieruchomości, ruchomości oraz wierzytelności . Wiedza ta pomaga w postępowaniu windykacyjnym, ponieważ skutkuje szybkim odzyskaniem należności Naszych Klientów.

Obsługa firm

Nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej jest borykanie się z formalnościami oraz wywiązywanie się z ponadprogramowych obowiązków wobec np. urzędów.

Odszkodowania Komunikacyjne

W ramach naszych usług oferujemy również wsparcie w zakresie dochodzenia należności z tytułu szkód komunikacyjnych i szeroko rozumianych wypadków