Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencką może ogłosić tylko i wyłącznie osoba fizyczna, która jest konsumentem. Aby postępowanie mogło się rozpocząć, należy złożyć wniosek upadłościowy w sądzie (właściwym dla miejsca zamieszkania konsumenta). 

Celem postępowania jest ustalenie jakim osobom, w jakiej wysokości oraz w jakich terminach, będziesz zobowiązany spłacić swoje zadłużenie, przy uwzględnieniu możliwości zarobkowych i kosztów utrzymania rodziny. W większości przypadków oznacza to, że możesz liczyć nie tylko na rozłożenie długów na raty, ale także na ich bardzo znaczne zredukowanie czy też całkowite umorzenie.

Kontakt ze specjalistą ds. upadłości konsumenckiej adw. Anną Salamon

a.salamon@salamonjozwiak.pl