Monitoring płatności

Monitoring Płatności Gdynia, Gdańsk, Sopot (Trójmiasto) Wiedząc jak uciążliwym tematem są długi oraz dłużnicy chcielibyśmy zaproponować Państwu naszą usługę o nazwie MONITORING PŁATNOŚCI.

CZTERY POWODY, ABY ZAMÓWIĆ MONITORING PŁATNOŚCI W L-INKASO:

Odciążymy dział księgowości i dział handlowy naszego klienta – za kontakt z jego kontrahentem od chwili wystawienia faktury aż do jej zapłaty odpowiada L-INKASO

w przypadku braku zapłaty w okresie monitoringu płatności, faktura przechodzi automatycznie i bez zwłoki do windykacji odbiorcy naszych klientów mają świadomość, że ich płatności są monitorowane przez profesjonalną firmę zarządzającą ryzykiem. Wczesna i systematyczna kontrola ogranicza wartość należności zagrożonych. Istotą usługi monitoringu płatności jest wczesne rozpoczęcie działań, czyli nadzorowanie należności już od momentu wystawienia faktury. Jesteśmy wyspecjalizowani w monitorowaniu płatności. L-INKASO oferuje monitoring kompleksowy, połączony z windykacją należności lub też samą usługę monitoringu.

Zajmujemy się również:

  • Skupem długów
  • Windykacją polubowną i sądową
  • Wystawianiem pieczęci prewencyjnej
  • Wpisem do rejestru dłużników

Rejestr dłużników

Wpisanie dłużnika do Rejestru BIG powoduje, że informacja o jego zadłużeniu staje się widoczna dla firm i instytucji współpracujących z danym BIG-iem. Pobierają one raporty w celu oszacowania ryzyka finansowego, związanego ze współpracą z nowym lub obecnym kontrahentem. Dla przykładu informacje zawarte w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor, w łatwy sposób mogą pobrać wszystkie banki za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej. Taki stan rzeczy powoduje poważne konsekwencje dla dłużnika, który znajdzie się na czarnej liście. Może on nie otrzymać np. pożyczki lub kredytu, a także może mieć problemy podczas dokonywania zakupów na raty, zakupu telefonu komórkowego, telewizji kablowej, Internetu, czy w trakcie ubiegania się o leasing. Jedynym sposobem usunięcia dłużnika z czarnej listy dłużników jest całkowita spłata należności. Jeśli to nie nastąpi, dług będzie widoczny nawet przez 10 lat