Mediacje gospodarcze jako sposób na rozwiązanie konfliktów bez sądowego postępowania.

W obliczu rosnących kosztów i czasochłonności procesów sądowych, przedsiębiorstwa szukają alternatywnych metod rozwiązywania sporów biznesowych. Mediacje gospodarcze stanowią efektywne i coraz bardziej popularne rozwiązanie, pozwalające na uniknięcie długotrwałego i kosztownego postępowania sądowego. W tym artykule przybliżymy, dlaczego mediacje w biznesie są wartościowym narzędziem dla firm każdej wielkości.

Dlaczego przedsiębiorcy coraz częściej wybierają mediacje gospodarcze zamiast występować na drogę sądową? 

Jednym z czynników wpływających na sukces w biznesie jest szybkość w obrocie pieniądzem. Prowadzenie firmy bez komplikacji nazwiemy raczej cudem, są jednak metody, które minimalizują znaczenie pojedynczych trudności tak, aby w ogólnym rozrachunku przedsiębiorstwa, nie miały one większego znaczenia. Analiza kilku czynników wpływających na sukces w biznesie pozwoli nam zrozumieć, dlaczego mediacje są tak popularne wśród świadomych przedsiębiorców, a są nimi:

  • szybkość obrotu pieniądza,
  • sprawne radzenie sobie z eliminowaniem przeszkód,
  • niskie koszt,
  • poufność.

Zalety mediacji gospodarczych

Szybkość i koszty – Jedną z głównych zalet mediacji jest jej zdolność do szybkiego rozstrzygania sporów, często w ciągu kilku dni lub tygodni, w przeciwieństwie do miesięcy lub nawet lat w przypadku tradycyjnego postępowania sądowego. Ponadto, koszty związane z mediacją są znacznie niższe.

Poufność – Mediacje gospodarcze objęte są poufnością, co jest szczególnie ważne w świecie biznesu, gdzie zachowanie wrażliwych informacji ma kluczowe znaczenie. Procesy sądowe są publiczne, co może niekorzystnie wpłynąć na reputację firmy.

Kontrola nad rozwiązaniem – W odróżnieniu od postępowania sądowego, gdzie wynik jest nieprzewidywalny, mediacje dają stronom większą kontrolę nad wynikiem  mediacji. Umożliwia to osiągnięcie porozumienia, które jest akceptowalne dla obu stron.

Zachowanie relacji biznesowych – Mediacje pozwalają na rozwiązanie konfliktów w sposób, który może ochronić lub nawet wzmocnić relacje biznesowe. Podejście to jest szczególnie cenne w przypadku długoterminowych relacji komercyjnych i przyszłych negocjacji w biznesie.

Przykład rozwiązania sporu biznesowego z pomocą mediacji 

Kiedy kontrahent nie opłacił faktury, przedsiębiorcy może brakować środków na opłacenie faktur swoim dostawcom. To nie jest porażka, jedynie przeszkoda, z którą można sobie poradzić. 

Pierwsza ścieżka, którą możemy pójść to złożenie pozwu do sądu, co oczywiście w pewnych sytuacjach jest jedyną możliwą drogą z uwagi na pewne czynniki towarzyszące danej sytuacji. Możemy również pominąć powyższy etap i postarać się polubownie rozwiązać konflikt poprzez wybór odpowiedniego mediatora, określenie problemu, wypracowanie porozumienia i podpisanie ugody. 

Co może zawierać ugoda – wszystko co jest dozwolone prawem oraz co zaakceptują strony mediacji np. wierzyciel zadowoli się spłatą należności głównej lub jej większą lub mniejszą częścią, co pozwoli mu na uregulowanie faktur swoich dostawców w terminie płatności, a dłużnik nie zwiększy kosztów całego procesu chociażby odsetkami od zaległości. 

W tym wypadku wierzyciel nie stracił płynności finansowej, będzie w stanie uregulować swoje zobowiązania w terminie, pieniądz pozostaje w obrocie i każdy z przedsiębiorców jest podmiotem wygranym (zasada: win-win). 

Cały proces odbywa się bardzo szybko, a ugoda może zostać podpisana w ciągu kilku dni, a nie jak w przypadku sprawy w sądzie, gdzie oczekiwanie na wyrok może trwać nawet kilka lat.

Powyższe zostało przedstawione w dużym skrócie, jednak pokazuje, że dzięki mediacjom i podpisaniem ugody pieniądz pracuje, przedsiębiorcy mogą skupić się na bieżącej działalności, bez konieczności tracenia czasu i nerwów. Ponadto konflikt między przedsiębiorcami nie skutkuje przerzuceniem jego konsekwencji  na innych kontrahentów. Co więcej dla zachowania poprawnych relacji biznesowych między przedsiębiorcami cała procedura i jej finał w formie podpisanej ugody pozostaje wyłącznie między przedsiębiorcami, będącymi stronami tego konfliktu.

 

Mediacje gospodarcze stanowią atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych metod rozwiązywania sporów biznesowych. Oferują one szybkość, oszczędność kosztów, poufność, kontrolę nad rozwiązaniem oraz możliwość zachowania cennych relacji biznesowych. Kluczem do sukcesu jest jednak odpowiednie podejście i przygotowanie obu stron oraz wybór doświadczonego mediatora. 

Nasza firma oferuje profesjonalne usługi mediacji gospodarczych, wspierając przedsiębiorstwa w efektywnym rozwiązywaniu konfliktów.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak możemy pomóc Twojej firmie znaleźć optymalne rozwiązanie sporów biznesowych.