Korzyści z outsourcingu procesu windykacyjnego dla firm

Henry Ford powiedział: „Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili. Powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my”. Powyższe sprawdza się na każdej płaszczyźnie, również w przypadku outsourcingu windykacji, a więc korzystania z usług wyspecjalizowanych firm windykacyjnych.

Wzrost problemu nieuregulowania należności w terminie przez partnerów biznesowych wpływa na rozwój rynku windykacyjnego. Podstawę dla prowadzenia działalności windykacyjnej, tak jak każdej innej działalności gospodarczej, stwarzają akty prawne, a współpraca z firmą windykacyjną polega przekazaniu firmie windykacyjnej do przeprowadzenia windykacji klientów na etapie postępowania polubownego, ale też sądowego i egzekucyjnego. Outsourcing windykacji niesie ze sobą spore korzyści, m.in:

  •   podnosi skuteczności działań podejmowanych na etapie windykacji,
  •   dyscyplinuje klientów do terminowego regulowania płatności,
  •   zmniejsza zatory płatnicze,
  •   (a tym samym) wpływa pozytywnie na płynność finansową własnego przedsiębiorstwa.

Dzisiaj wyspecjalizowane firmy windykacyjne korzystają z nowoczesnych systemów oraz zatrudniają profesjonalistów, dzięki czemu są zdecydowanie bardziej skuteczne niż samo działający wierzyciel.

Kiedy przedsiębiorca prowadzi windykację przeterminowanych należności, sam decyduje, jak będzie przebiegał proces windykacji i jakie kroki należy podjąć, aby odzyskać zaległe pieniądze. Obecnie coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na korzystanie z usług firm windykacyjnych, gdyż są świadomi korzyści z tego płynących oraz swój czas wolą przeznaczyć na prowadzenie bieżącej działalności gospodarczej, co przekłada się na generowanie zysku w przedsiębiorstwie.

Koszty prowadzenia windykacji przez firmę zewnętrzną to przede wszystkim prowizja, która jest naliczana od wartości odzyskanej kwoty. Każda transakcja może być również indywidualnie wyceniana. Na wycenę ma wpływ wiele czynników, takich jak: wartość wierzytelności, okres przeterminowania, sytuacja dłużnika, zabezpieczenia, narzędzia wykorzystane w procesie windykacji. 

Nie należy zapominać o tym, że firma windykacyjna działa w imieniu wierzyciela i na jego rachunek. Jej nieprofesjonalne działania mogą odbić się na reputacji wierzyciela, a więc koniecznym jest wybór firmy, której powierzymy kontakt ze swoimi dłużnikami. Przy wyborze odpowiedniej firmy zewnętrznej pomogą poniższe pytania:

  •   Czy firma windykacyjna działa na rynku długo?
  •   Jakie firma windykacyjna ma opinie w internecie?
  •   W jakich działaniach się firma specjalizuje?
  •   Jakie działania podejmuje firma, aby odzyskać należności?
  •   Jakie są koszty prowadzonej przez nią windykacji?

Podstawowym celem outsourcingu windykacji jest możliwość skupienia się przedsiębiorcy na tym, co robi najlepiej, a więc prowadzeniu własnej działalności i sprzedaży własnych usług / produktów oraz przekazaniu sprawy do windykacji firmie wyspecjalizowanej.