Ustalenie majątku

Nasza firma L-inkaso posiłkuje się współpracując z kancelariami prawnymi czy detektywem ustalając majątek dłużnika.

W bardzo skuteczny może to pomóc w postępowaniu windykacyjnym jak i określić strategię windykacji.

Jesteśmy w stanie określić czy dłużnik posiada a jeśli tak to jakie

  • Nieruchomości
  • Ruchomości
  • Wierzytelności
  • Konta bankowe
  • Kontrahenci

Plusy Ustalenia majątku

  • Przyspieszenie windykacji
  • Skuteczna strategia windykacji
  • Większa skuteczność windykacji
Pieczęć prewencyjna<< >>Monitoring Płatności

About the author : admin