Skup długów Gdynia

Skup długów Gdynia

Windykacja długów Gdynia

Skup Długów Gdynia na zasadzie wykupu. Dzięki usłudze „skup długów” wymienimy Państwa dług na gotówkę. Warunki przeprowadzenia transakcji uzgadniane są indywidualnie, po przeprowadzeniu wstępnej analizy sytuacji dłużnika.

Prowadzimy skup długów:
– Należności z nieuregulowanych faktur i weksli z bieżącej działalności gospodarczej
– Sądowych nakazów zapłaty
– Należności wynikających z umów, zarówno roszczenia prywatne, jak i firmowe

 

 

 

Dlaczego warto?

Należności nie płacone przez Klientów w umówionym terminie, a także długi, których dłużnik najwyraźniej nie ma zamiaru zapłacić mimo uzyskiwanych dochodów pozwalających na zamknięcie sprawy, stanowią w ostatnich czasach znaczące zagrożenie dla przedsiębiorstw. Rosnący kapitał, zamrożony w niezapłaconych przez Klientów fakturach, powoduje znaczące konsekwencje dla kondycji finansowej przedsiębiorstwa i jego właścicieli. Aby skutecznie bronić się przed utratą płynności finansowej i dobrze gospodarować kapitałem firmy warto podjąć zdecydowane kroki w celu odblokowania środków jeżeli nie ma sprzyjających warunków do ich wyegzekwowania. W takiej sytuacji sprzedaż długu pozwala szybko odzyskać pieniądze jednocześnie pozbywając się problemów z nierzetelnymi kontrahentami.

podejmuje się skupu długów co powoduje poprawę sytuacji finansowej Wierzyciela i przynosi mu konkretne korzyści:
– Uzyskanie szybko przydatnej gotówki
– Pozbycie się ryzyka niewypłacalności Dłużnika
– Uniknięcie konieczności udziału w sprawach sądowych i czynnościach windykacyjnych
– Oszczędność czasu i energii traconej na bezskuteczne domaganie się zapłaty
– Poprawę płynności finansowej i kondycji firmy
– Zamknięcie kont analitycznych dłużników, pozwalające uporządkować bilans spółki.

Jakie długi skupujemy?

Aby uzyskać pewność i informację na temat warunków na jakich przejmiemy Państwa wierzytelności proszę napisać krótką informację o problemie, którego Państwo chcecie się pozbyć.

Warunki współpracy są dostosowywane do indywidualnej sytuacji każdego z Klientów oraz wynikają z analizy rodzaju długu i sytuacji Dłużnika. Działamy w zakresie kilku podstawowych wariantów współpracy:
> zakup wierzytelności o różnym statusie prawnym i stopniu przeterminowania (przed postępowaniem sądowym, z tytułem wykonawczym, po bezskutecznej egzekucji komorniczej);
> zakup masowych portfeli wierzytelności o niskich nominałach (już nawet od kilkudziesięciu złotych jednostkowo);

Co zrobić aby sprzedać dług?

Abyśmy mogli dokonać wyceny wierzytelności proszę przygotować informacje dotyczące długu:
– elektroniczne zestawienia faktur, umów, dokumentów będących podstawą roszczenia
– zestawienia elektroniczne wydanych nakazów zapłaty / wyroków sadowych
– informacje na temat korespondencji komorniczej, łącznie z postanowieniami o ew. umorzeniu egzekucji

Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą   Windykacja długów Gdynia

L-INKASO 501-160-285

Wielkopolska 36/1

>>Windykacja polubowna

About the author : admin