Pieczęć prewencyjna

Pieczęć prewencyjna to bardzo wyraźny sygnał że nie tolerują Państwo opóźnień i są Państwo przygotowani do działania w przypadku braku płatności lub opóźnień.

Plusy pieczęci prewencyjnej.

  • Zmniejszona ilość niezapłaconych faktur.
  • Przyspieszenie płatności.
  • Sprawdzona metoda na dyscyplinowanie dłużników w obrębie Polski jak i za granicą.
  • Wyraźny sygnał o możliwości wszczęcia postępowania windykacji polubownej lub windykacji sądowej.

rejestr dłużników<< >>Ustalenie majątku

About the author : admin