Usługi detektywistyczne

Spółka L-INKASO realizuje usługi ustaleń majątku i wywiadu gospodarczego zarówno pojedynczych zleceń  jak i Klientów obsługujących wierzytelności masowe . W szczególności ustalenia mogą dotyczyć: Danych osobowych – Zakres zlecenia obejmuje ustalanie i potwierdzenie w urzędach administracji państwowej danych osobowych osoby fizycznej (imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, imiona rodziców, adres stałego lub czasowego zameldowania). Opłata zostanie […]