Windykacja polubowna – wpis test

Każdy dłużnik musi brać pod uwagę że prędzej czy później zostanie wobec niego wszczęte postępowanie windykacyjne. Rozróżniamy różne typy windykacji ale najbardziej pożądaną dla wierzyciela oraz dłużnika jest właśnie windykacja polubowna. A Najlepiej gdy uda się porozumieć Dłużnikowi i wierzycielowi już na etapie tzw. Windykacji miękkiej.

Podczas początkowego etapu windykacji polubownej staramy się być wyrozumiali dla dłużnika wiedząc że jest jeszcze duża szansa by wszystko załatwić polubownie, wysyłamy wezwanie do zapłaty, wprowadzamy wpis do krajowego rejestru długów, dzwonimy lub umawiamy się na spotkanie z dłużnikiem i próbujemy wynegocjować jak najlepsze warunki spłaty dla wierzyciela.

Są również ciężkie przypadki dłużników wtedy najczęściej stosujemy tzw. Windykację twardą wykorzystujemy wtedy dużo bardziej poważne sankcje prawne czy np. postępowanie sądowe, postępowanie egzekucyjne czy nawet postępowanie karne. Zapraszam do kontaktu jeśli są w Państwie w tej nie łatwej sytuacji gdy osoba lub firma są Państwa dłużnikami, zrobimy wszystko by Państwu pomóc.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *