Ustalenie majątku

Nasza firma L-inkaso posiłkuje się współpracując z kancelariami prawnymi czy detektywem ustalając majątek dłużnika. W bardzo skuteczny może to pomóc w postępowaniu windykacyjnym jak i określić strategię windykacji. Jesteśmy w stanie określić czy dłużnik posiada a jeśli tak to jakie:

  • Nieruchomości
  • Ruchomości
  • Wierzytelności
  • Konta bankowe
  • Kontrahenci
  • Plusy Ustalenia majątku

Pieczęć prewencyjna

Pieczęć prewencyjna to bardzo wyraźny sygnał że nie tolerują Państwo opóźnień i są Państwo przygotowani do działania w przypadku braku płatności lub opóźnień.

Plusy pieczęci prewencyjnej:

  • Zmniejszona ilość niezapłaconych faktur.
  • Przyspieszenie płatności.
  • Sprawdzona metoda na dyscyplinowanie dłużników w obrębie Polski jak i za granicą.
  • Wyraźny sygnał o możliwości wszczęcia postępowania windykacji polubownej lub windykacji sądowej.